Comperio Analys - Login:
Comperio Analys -
tar reda på vilken kompetens ditt företag behöver - idag och i framtiden!
 
Introduktion

Kompetensen inom en organisation och dess medarbetare kommer att bli en allt mer avgörande faktor för företags utveckling och konkurrenskraft. Att säkerställa en modell som hanterar kompetensförsörjningen inom företaget kommer att bli avgörande för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i framtiden.

Vad kan Era anställda idag? Vad måste de kunna imorgon? Hur skall Ni ta er dit? Gick det som Ni hade planerat?

Låt Comperio hjälper Er att hitta modellen och verktygen för att nå framgång i Ert arbete med att säkerställa organisationens kompetensförsörjning. Vi vet vad som krävs för att man skall lyckas.

Senaste nytt

2011-12-23
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar vi på Comperio alla våra kunder och partners!

2011-09-02
Koneo SQM AB förlänger samarbetet med Comperio
Som ett led i sin kvalitetssäkring vid rekrytering av ny personal har TechTeam SQM de senaste åren använt sig av Comperio Analys för att definiera teoretiska kompetensnivåer.

2011-09-01
Comperio Analys får utökad funktionalitet
Funktionaliteten i Comperio Analys kommer under hösten 2011 att utökas med möjligheten att skatta kompetenser som komplement till de testfunktioner som idag finns i verktyget.

2011-02-15
Comperio Analys webblösning utvecklas
Vi kan nu erbjuda större funktionalitet genom utvecklingen av webblösningen i Comperio Analys.

2009-02-20
Lst IT kvalitetssäkrar kompetensen
Lst IT använder Comperio Analys för att kvalitetssäkra kompetenser vid tillsättning av ny organisation.